dentsu solutions

RAPORT

Ekonomia uwagi w gamingu

Ponad trzy miliardy graczy na całym świecie skupia swoją uwagę na wirtualne platformy. Rynek ten według prognoz będzie wart 320 miliardów dolarów do 2026 r., więc reklamodawcy są coraz bardziej zainteresowani wykorzystaniem gier jako kanału mediowego. Jakie mamy dla nich rekomendacje?

 

gaming
RAPORT

Dentsu Poland Ad Spend Forecasts

Prognozuje się, że globalne wydatki na reklamę wzrosną o 5 % w 2024 r. (w porównaniu z 3,3 % w 2023 r.) i osiągną 754,4 mld USD, ponieważ perspektywy wydatków poprawią się w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Stanach Zjednoczonych, Japonii i Francji. Według prognoz, w 2024 r. rynek reklamowy w Polsce będzie się rozwijał w stabilnym tempie 7,3% i osiągnie wartość 2,8 mld USD.

Raport globalnych wydatków reklamowych dostępny jest na stronie: Global Ad Spend Forecasts.  

Raport dla polskiego rynku poniżej. 

 

PDF cover w.out copy_portrait kopia

RAPORT

Integrated Customer Experience

Badanie praktyk CXM sklepów internetowych, którego rezultatem jest raport „Integarted Customer Experience”, powstało z potrzeby zweryfikowania, czy komunikacja z konsumentem w e-commerce wykorzystuje najlepsze praktyki z obszaru zintegrowanej obsługi klienta.

 

CXM

RAPORT

Stan zdrowia w Europie Środkowo-Wschodniej

Raport dentsu "CEE State of Health" dogłębnie analizuje zmiany postaw konsumentów w zakresie samoopieki, korzystania przez nich z e-zdrowia oraz tego, gdzie leżą problemy zdrowotne w Europie Środkowej i Wschodniej, w tym w Polsce. 

 

health report