dentsu solutions

RAPORT

Integrated Customer Experience

Badanie praktyk CXM sklepów internetowych, którego rezultatem jest raport „Integarted Customer Experience”, powstało z potrzeby zweryfikowania, czy komunikacja z konsumentem w e-commerce wykorzystuje najlepsze praktyki z obszaru zintegrowanej obsługi klienta.

 

CXM
RAPORT

Stan zdrowia w Europie Środkowo-Wschodniej

Raport dentsu "CEE State of Health" dogłębnie analizuje zmiany postaw konsumentów w zakresie samoopieki, korzystania przez nich z e-zdrowia oraz tego, gdzie leżą problemy zdrowotne w Europie Środkowej i Wschodniej, w tym w Polsce. 

 

health report