dentsu solutions

RAPORT

Dentsu Poland Ad Spend Forecasts

Prognozuje się, że globalne wydatki na reklamę wzrosną o 5 % w 2024 r. (w porównaniu z 3,3 % w 2023 r.) i osiągną 754,4 mld USD, ponieważ perspektywy wydatków poprawią się w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Stanach Zjednoczonych, Japonii i Francji. Według prognoz, w 2024 r. rynek reklamowy w Polsce będzie się rozwijał w stabilnym tempie 7,3% i osiągnie wartość 2,8 mld USD.

Raport globalnych wydatków reklamowych dostępny jest na stronie: Global Ad Spend Forecasts.  

Raport dla polskiego rynku poniżej. 

 

PDF cover w.out copy_portrait kopia
RAPORT

Integrated Customer Experience

Badanie praktyk CXM sklepów internetowych, którego rezultatem jest raport „Integarted Customer Experience”, powstało z potrzeby zweryfikowania, czy komunikacja z konsumentem w e-commerce wykorzystuje najlepsze praktyki z obszaru zintegrowanej obsługi klienta.

 

CXM

RAPORT

Stan zdrowia w Europie Środkowo-Wschodniej

Raport dentsu "CEE State of Health" dogłębnie analizuje zmiany postaw konsumentów w zakresie samoopieki, korzystania przez nich z e-zdrowia oraz tego, gdzie leżą problemy zdrowotne w Europie Środkowej i Wschodniej, w tym w Polsce. 

 

health report