Raport Integrated Customer Experience

RAPORT

Integrated Customer Experience

Badanie praktyk CXM sklepów internetowych, którego rezultatem jest raport „Integarted Customer Experience”, powstało z potrzeby zweryfikowania, czy komunikacja z konsumentem w e-commerce wykorzystuje najlepsze praktyki z obszaru zintegrowanej obsługi klienta. Raport został objęty honorowym partnerstwem IAB Polska. 

Konsument zawsze stanowi punkt wyjścia dla działań marketingowych i sprzedażowych marek. Dlatego tak ważne jest dla nas uchwycenie jego doświadczenia zakupowego na kluczowych z perspektywy lojalizacji etapach ścieżki klienta w e-commerce. Podczas analizy wyników przeprowadzonego badania zaskoczył nas wysoki – aż 43-procentowy – spadek jakości obsługi na etapie pozakupowym, za którego granicę przyjęliśmy moment dokonania transakcji. Mimo że obsługa posprzedażowa ma decydujący wpływ na dalsze relacje konsumenta z marką, sklepy internetowe wciąż mierzą się z wyzwaniami w tym obszarze.

Choć raport skupia się na kategorii elektronika, mamy nadzieję, że prezentowane w nim wyniki oraz rekomendacje rozpoczną debatę dotyczącą tego, jak powinna wyglądać długoterminowa, klientocentryczna komunikacja w e-commerce i przyczynią się do dalszego rozwoju tego kanału sprzedaży w Polsce. 

Zachęcamy do pobrania pełnego raportu.

new
FAQ

Need clarification?

What is T2D3?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Can I use T2D3 on my phone?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Can I change my plan later?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

What is so great about the Pro plan?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

One tool for all your metrics